topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

 

MasathermPojawiające się coraz częściej na świecie poważne problemy zdrowotne związane z wentylacją budynków jak np. legionelloza oraz zwiększające się problemy i koszty związane z wykorzystanie energii kopalnych w budownictwie skłoniły wynalazcę i projektanta dr inż. Eugene Rylewskiego do kompleksowego podejścia do problemu wykorzystania energii cieplnej w budynkach. Od 1976 prowadził on we Francji intensywne prace badawcze nad systemem pochłaniania energii słonecznej i izolacji ścian oraz higieniczną, zdrową wentylacją budynków z wymianą ciepła. Pierwsza generacja aparatów RylkAir znalazła nabywców we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

W celu propagowania idei oraz kontynuowania badań Eugene Rylewski stworzył joint venture ze szwajcarską firmą Masa Therm. Firma Masa Therm Polska sp. z o.o. powstała w 1996 roku jako oddział firmy Masa Therm SA. Od początku misją firmy było dostarczanie produktów, usług i rozwiązań w dziedzinie zarządzania energią cieplną w budownictwie z naciskiem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W rezultacie jako cel nadrzędny firma Masa Therm stawia sobie podwyższenie komfortu życia mieszkańców, ochronę zdrowia i samopoczucia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego człowieka.

W 1998 ukończono w Warszawie na ulicy Czereśniowej budowę domu demonstracyjno-eksperymentalnego, w którym w następnych latach przeprowadzono setki badań nad innowacyjnymi technologiami grzewczymi i wentylacyjnymi. W rezultacie powstała nowa generacja słonecznych paneli grzewczych RymSol i urządzeń wentylacyjnych z wymianą ciepła RylkAir. Produkty te zastosowane zgodnie z nową filozofią zdrowego budownictwa niskoenergetycznego umożliwiają komfortową eksploatację budynków bez centralnego systemu grzewczego.


Informacje prawne

NIP: 113-04-01-784
REGON: 011843394
KRS: 189302 zar. XIII Wydział w Warszawie.
Kapitał zakładowy 277 500 PLN w całości opłacony.