topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w ramach Ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat ekoinnowacji "Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!" zostaliśmy zaproszeni do udziału w podsumowującej konferencji EVENT o EKOinnowacjach oraz towarzyszącej wystawie ekoinnowacyjnych rozwiązań.

Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w dniach 24-25 listopada 2015 roku. Na stoisku firmy zaprezentowaliśmy takie nowości jak: prototyp panelu słonecznego RymSol z zastosowaniem fotowoltaiki oraz projekt energooszczędnego domu socjalnego dla rodzin o niskich dochodach.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o projekcie : www.ekoinnowator.ue.poznan.pl