topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Budownictwo

Budowa domu, który w trakcie eksploatacji spełniał będzie drastyczne normy zużycia energii domu pasywnego musi być zaplanowana i wykonana z zachowaniem najwyższego stopnia staranności. Każde niedociągnięcie powstałe w skutek niedbałego wykonania może w dużym stopniu zniweczyć nawet najdoskonalszą konstrukcję. Powstałe np. podczas układania izolacji mostki termiczne spowodują ponadnormatywne straty cieplne domu, trudne do skompensowania przez inne cenne elementy systemu.

Kominki zamknięte czy otwarte ? 

Choć domy pasywne przez znakomitą większość sezonu zapewniają nam komfort termiczny bez jakiegokolwiek ogrzewania to jednak nietrudno wyobrazić sobie wyjątkowe warunki atmosferyczne powodujące konieczność minimalnego dogrzania pomieszczeń z użyciem energii z zewnątrz. Doskonale do tego celu nadawać się mogą kominki.

Projekty domów pasywnych kontra projekty domów tradycyjnych. Niższe zużycie energii to nie jedyna przewaga domu pasywnego.

 

Pojęcie dom pasywny propagowane silnie przez naszych zachodnich sąsiadów oznacza budynek zużywający nie więcej niż 15 kWh energii na ogrzewanie na m2 powierzchni na sezon.
Choć energochłonność domów tradycyjnych jest kilkakrotnie wyższa wyniki zużycia energii według standardu domów pasywnych można obecnie osiągnąć przy porównywalnym nakładzie inwestycyjnym.

Domy jednorodzinne mające proporcjonalnie większy stosunek ścian szczytowych do powierzchni podłóg niż domy wielorodzinne trudniej ogrzać metodami niekonwencjonalnymi. Niemniej jednak nawet domy jednorodzinne mogą stać się pasywnymi z wykorzystaniem odpowiednich technologii energooszczędnych.

Kluczem do spełnienia tych wymagań jest masa termiczna bryły budynku.

?Dom pasywny? ? stosunkowo nowa nazwa w terminologii budowlanej może się kojarzyć z czymś negatywnym ? tak jak ? aktywny? kojarzy się z pozytywnym. Nazwa ta jednak przeciwstawia się tylko znaczeniowo stosowaniu aktywnego, konwencjonalnego, systemu ogrzewania opartego na spalaniu paliw nieodnawialnych. W definicji proponowanej przez instytuty niemieckie dom pasywny to taki budynek, który dla zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców nie zużywa więcej niż 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni użytkowej. Siłą rzeczy taki dom nie może być wyposażony w centralny system ogrzewania spalinowego.

Budownictwo jako niewątpliwie jedna z najbardziej konserwatywnych gałęzi gospodarki nie zanotowało w ubiegłym stuleciu znaczącego postępu technologicznego. Niemniej jednak pod presją stale rosnących cen nośników energii oraz ruchu ekologicznego związanego z efektem cieplarnianym budownictwo energooszczędne staje się jedną z wiodących dyscyplin zauważonych przez budownictwo przełomu wieków.